Vedligeholdelsesvejledning

Jeres nye bordplade skulle gerne holde i mange år. 
Her kan I læse meget mere om vedligehold af netop Jeres bordplade. 

I kan også kontakte vores personale for vejledning pr. telefon eller email

Vejledninger

Bordplader i Granit
Granit er et naturligt materiale med unik farve og mønster
Forskellige steder verden over fremstilles der arbejdsborde af granit udvundet fra jordskorpen, hvor pladerne skæres i passende mål og overflade og sider derefter bearbejdes. Arbejdsborde af granit er stærke, varmefaste og ved regelmæssig og korrekt vedligeholdelse holdbare i årtier.

Daglig rengøring
Til daglig rengøring af et granitbord anbefaler vi anvendelse af en fugtig (mikrofiber-) klud, varmt vand og ved behov enten neutralt (pH 7), let basisk (pH 8-10) eller let surt (pH 4-6) vaskemiddel.
Man bør foretrække midler, som er beregnet specielt til natursten og undgå meget sure rengøringsmidler og sådanne, som indeholder blegemidler.

Stenens overflade er også følsom overfor slibende materialer – mikroskader kan forårsages såvel af en ståltrådssvamp som af et tilfældigt sandskorn, som hænger fast i vaskekluden.

Undgåelse og fjernelse af pletter
Granitbordet bør omhyggeligt beskyttes mod pletter, hvor man skal være særlig forsigtig ved arbejdsborde fremstillet af lyse bjergarter.
Undgå, at kemikalier og ætsende stoffer kommer på bordpladen. Vær også opmærksom på, at skrammer forårsaget af metalgenstande kan være meget synlige på slebne og matte overflader.

Den bedste måde til undgåelse af pletter på arbejdsbordet er øjeblikkelig fjernelse af snavset, så det ikke når at tørre ind eller blive opsuget af stenen.
Til rengøring bør køkkenrulle, vand og vaskemiddel være tilstrækkeligt.

Jo længere tid resterne fra et væltet glas eller sprøjt forbliver på granitbordet, jo større bliver sandsynligheden for, at der efterlades en besværlig plet. Til fjernelse af vanskeligere pletter anbefaler vi at anvende midler specielt beregnet til rengøring af natursten. Et passende rengøringsmiddel kan anskaffes i detailhandelen.
Efter anvendelse af midlet anbefaler vi at vaske bordpladen en gang til med vand og rengøringsmiddel.

Undgåelse af varmeskader og skrammer
Selv om granit er ganske modstandsdygtig mod skrammer, anbefaler vi alligevel altid at anvende skæreunderlag.
Gentagende arbejde uden skærebræt vil beskadige såvel skæreredskaberne som arbejdsbordet, hvorved glansen vil svinde og sandsynligheden er væsentlig større for dannelse af pletter.

Selv om granit er meget varmefast, anbefaler vi alligevel at bruge særlige varmeunderlag til fade og gryder taget direkte fra ovnen eller komfuret. Sådanne underlag sikrer også, at for eksempel stentøjsfade med ru bund ikke beskadiger arbejdsbordet.

Langtidsvedligeholdelse
Alle granit køkkenborde er for at sikre en lang holdbarhed, bearbejdet med et særligt imprægneringsmiddel.
Derigennem undgås, at væsker trænger ind i arbejdsbordet, og dermed minimeres også dannelsen af eventuelle pletter.

Afhængigt af anvendelsesgraden og granittypen anbefaler vi gentagen behandling med et imprægneringsmiddel specielt beregnet til natursten i intervaller på 1-2 år. Granitplader i lys tone bør behandles årligt, plader i mørk tone med 1-2 års mellemrum.
Bordplader i Keramik
Keramik er et materiale, som er fremstillet af udelukkende naturlige komponenter og højt værdsat til nutidens moderne indretning af hjemmene. Arbejdsborde af denne type fremstilles af keramisk plade, som er bearbejdet ved høj varme, pladen skæres i passende størrelse, hvorefter dens sider og overflade bearbejdes.

Keramiske arbejdsborde er modstandsdygtige mod skrammer, ligeledes er de varmefaste og opsuger heller ikke væsker.
Sådanne arbejdsborde er særlig velegnede i hjem med småbørn og kæledyr, eftersom de er nemme at rengøre og ved den rette vedligeholdelse bevarer deres skønhed i årtier.

Daglig rengøring
Vi anbefaler til daglig rengøring at anvende en fugtig (mikrofiber)klud, varmt vand og ved behov et pH-neutralt, let basisk (pH 8-10) eller let surt (pH 4-6) vaskemiddel.
Til rengøring af et keramisk bord bør man ikke anvende meget sure rengøringsmidler eller sådanne, som indeholder blegemidler.

Undgåelse og fjernelse af pletter
Undgå, at kemikalier og ætsende stoffer kommer på bordpladen. Den bedste måde til undgåelse af pletter er øjeblikkelig fjernelse af snavset fra arbejdsbordet, så det ikke når at tørre ind eller blive opsuget i materialet.
Til rengøring bør en fugtig klud, vand og vaskemiddel som regel være tilstrækkeligt.
Undgåelse af varmeskader og skrammer
Arbejdsborde fremstillet af keramisk materiale er varmefaste – fade direkte taget ud af ovnen vil ikke ændre bordets farve eller beskadige overfladen.
Keramisk materiale er ganske vist meget modstandsdygtigt mod skrammer, alligevel anbefaler vi anvendelsen af skæreunderlag.

Ligeledes bør man undgå fald af tunge genstande og slag mod bordpladen.

Langtidsvedligeholdelse
Bordplader af keramiske materialer behøver ikke imprægnering, eftersom de ikke suger væsker i sig.
Bordplader i Quartz/Komposit

Kvartssten er et industrielt fremstillet materiale, som for over 93% vedkommende består af naturlige stoffer og i mindre grad af andre komponenter til at holde den rigtige farvetone og konsistents.

Ved fremstillingen af et arbejdsbord skæres kvartsstenen i passende størrelse, og kanter og overflade bearbejdes.
Arbejdsborde af kvartssten er modstandsdygtige, vandfaste og lette at vedligeholde. Ved den rette vedligeholdelse holder de i årtier.


Daglig rengøring
Til daglig rengøring af en kvartsstens-bordplade anbefaler vi anvendelse af en fugtig (mikrofiber) klud, varmt vand og ved behov enten et neutralt (pH 7), let basisk (pH 8-10) eller let surt (pH 4-6) vaskemiddel.

Man bør foretrække sådanne rengøringsmidler, som er beregnet specielt til kvartssten og undgå meget sure vaskemidler og sådanne med indhold af blegemidler. Ligeledes er stenens overflade følsom for slibende materialer.

Undgåelse og fjernelse af pletter

Om muligt bør arbejdsborde af kvartssten omhyggeligt beskyttes mod pletter. Undgå, at kemikalier og ætsende stoffer kommer på bordpladen. Den bedste måde til undgåelse af pletter er øjeblikkelig fjernelse af snavset fra arbejdsbordet, så det ikke når at tørre ind eller blive opsuget i stenen.

Til rengøring bør køkkenrulle, vand og vaskemiddel være tilstrækkeligt.

Til fjernelse af vanskeligere pletter anbefaler vi at anvende midler specielt beregnet til rengøring af kvartssten. Et passende middel kan anskaffes enten hos vores leverandør eller i detailhandelen.
Efter anvendelse af midlet anbefaler vi at vaske bordpladen en gang til med vand og rengøringsmiddel.


Undgåelse af varmeskader og skrammer
Kvartssten er ikke fuldstændig varmefast, dvs. at dette materiale kun tåler varme kortvarigt og kan revne på grund af termochok.

Der kan på bordet efterlades en varmeskade (for eksempel spor efter en hed gryde med mad), som skyldes, at den i kvartsstenen indgående harpiks smelter ved høj temperatur.

Som eksempel anbefales anvendelse af varmeunderlag kraftigt ved anbringelse af meget varme genstande på et bord med indhold af spejlsplinter (i vores produktudvalg drejer det sig om materialer med ordet „Starlight“ i benævnelsen), til at undgå beskadigelse af bordet.

Vi anbefaler end ikke kortvarigt at anbringe hede genstande direkte på borde fremstillet af kvartssten.
Selv om kvartssten er ganske modstandsdygtig mod skrammer, anbefaler vi alligevel altid anvendelse af hertil beregnede særlige skæreunderlag til undgåelse af eventuelle skader.


Langtidsvedligeholdelse

Hvor arbejdsborde af poleret kvartssten anvendes indendørs, behøver de ingen imprægnering med særlige stoffer, eftersom kvartssten ikke suger væsker til sig.
Udendørs kan kvartsstens farve med tiden ændre sig.

Bordplader i Marmor
Marmor er et hundrede procent naturligt materiale med unik farve og mønster.

Levetiden på bordplader af marmor er væsentligt længere ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse.

Daglig rengøring
Til daglig rengøring af et marmorbord anbefaler vi anvendelse af en fugtig (mikrofiber-) klud, varmt vand og ved behov enten et neutralt (pH 7) eller let basisk (pH 8-10) vaskemiddel.
Man bør foretrække rengøringsmidler beregnet specielt til natursten og undgå sure vaskemidler og sådanne med indhold af blegemidler.

Marmors overflade er også følsomt overfor slibende materialer, dvs. at mikroskader kan forårsages såvel af en ståltrådssvamp som af et tilfældigt sandskorn, som hænger fast i vaskekluden.

Undgåelse og fjernelse af pletter
Marmor er et porøst materiale med stor evne til at opsuge vand, dermed kræves stor forsigtighed og beskyttelse mod snavs og væsker.
Undgå, at kemikalier og ætsende stoffer kommer på bordpladen.

Man skal også være omhyggelig med håndtering af daglige fødevarer såsom kaffe og te, olier samt syrlige frugter.
Vi anbefaler at fjerne pletter så snart som muligt med husholdningspapir, vand og rengøringsmiddel, så snavset ikke når at tørre eller blive opsuget i stenen.

Til fjernelse af vanskeligere pletter anbefaler vi at anvende midler beregnet specielt til rengøring af marmor. Efter anvendelse af midlet anbefaler vi at vaske bordpladen en gang til med vand og rengøringsmiddel.
Passende middel kan anskaffes i almindelig detailhandel.

Undgåelse af varmeskader og skrammer
Eftersom marmor er blødere og mere porøst end for eksempel granit, skrammes et marmorbord forholdsvis let. Derfor skal man altid anvende skæreunderlag.

Til undgåelse af beskadigelser anbefaler vi altid at anvende varmeunderlag, når hede fade stilles på et marmorbord.

Langtidsvedligeholdelse
Alle bordpladerne er for at sikre en lang levetid bearbejdet med imprægneringsmiddel for at væsker ikke skal trænge ind i stenen.

Ud fra marmortypen og arbejdsbordets anvendelsesgrad anbefaler vi mindst en gang årligt at genbehandle borde fremstillet af marmor med et særligt imprægneringsmiddel beregnet til sådanne flader.